Θεραπεία Ζεύγους

Κάθε ζευγάρι ξεκινά την κοινή ζωή του με επιθυμίες, προσδοκίες και όνειρα. Οι δύο σύντροφοι, που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν διαφορετικές εμπειρίες, αναπτύσσουν προσδοκίες στις οποίες ο άλλος συχνά δε μπορεί να ανταποκριθεί. Αυτό οδηγεί σε συναισθήματα θυμού, θλίψης, σύγχυσης, ζήλιας, δυσχερή επικοινωνία, συγκρούσεις, αποξένωση, ακόμα και δημιουργία παράλληλων σχέσεων ή χωρισμό.

Η θεραπεία ζεύγους θεωρώντας τους δυο συντρόφους ως ισότιμα μέλη της σχέσης, στοχεύει:

  • Στην αμοιβαία αναγνώριση των ψυχικών αναγκών των συντρόφων.
  • Στην έκφραση των συναισθημάτων μεταξύ των συντρόφων.
  • Στην ανάδειξη των ασυνείδητα επαναλαμβανόμενων μοτίβων συμπεριφοράς και στην αντικατάσταση των δυσλειτουργικών ρόλων με άλλους πιο λειτουργικούς.
  • Στην ενεργητική ακρόαση του άλλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με αμοιβαίο σεβασμό.
  • Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συντρόφου.
  • Στη διαχείριση των συγκρούσεων και στην ομαλή επίλυση των διαφορών.
  • Στην από κοινού ανάληψη ευθύνης στη σχέση.
  • Στην προετοιμασία του ζευγαριού για το γονεϊκό ρόλο ή στη συμβουλευτική όταν είναι ήδη γονείς.