Ομαδική Ψυχοθεραπεία – Λειτουργία και οφέλη

Η συμμετοχή σε μια θεραπευτική ομάδα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική, καθώς λειτουργεί σαν καθρέφτης για το άτομο και το βοηθάει να αντιληφθεί με ποιον τρόπο η συμπεριφορά του επηρεάζει τις σχέσεις του εκτός ομάδας.

Παράλληλα, κάποιος με τη συμμετοχή του μπορεί να ενισχύσει το κίνητρό του για αλλαγή, αφού έχει την ευκαιρία  να διαπιστώσει ότι υπάρχουν κι άλλοι που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, βιώνουν τα ίδια συναισθήματα, αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις. Αυτό λειτουργεί λυτρωτικά και ανακουφιστικά και μέσα από τον παραδειγματισμό παρακινείται να προσπαθήσει και ο ίδιος.

Ακόμα η κοινωνικοποίηση, ως μια διαδικασία που απαιτεί δεξιότητες, για ορισμένους ανθρώπους είναι μια δύσκολη υπόθεση. Κάποιοι φοβούνται μήπως δε γίνουν αποδεκτοί ή νιώσουν αμηχανία και ντροπή. Η ομάδα μέσα από το ασφαλές πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, με τη στήριξη και την ενθάρρυνση των άλλων μελών και των συντονιστών της, βοηθάει τα μέλη να πειραματιστούν με νέα μοντέλα επικοινωνίας και τελικά να μπορέσουν να ενταχθούν σε μια κοινωνική ομάδα.

Τέλος, η αίσθηση που αποκομίζουν τα μέλη ότι ανήκουν σε ένα σύνολο, και τα όρια, η εμπιστοσύνη, η εχεμύθεια και η αποδοχή άνευ όρων ως χαρακτηριστικά της θεραπευτικής διαδικασίας, προάγουν την περαιτέρω εξέλιξη του ατόμου.

*Οι ομάδες διεξάγονται κάθε εβδομάδα, σε σταθερή ημέρα και ώρα. Κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 90’, ο αριθμός των μελών δεν ξεπερνά τα 10 και το μοντέλο που ακολουθείται είναι η Υπαρξιακή κατά Yalom Ομαδική Ψυχοθεραπεία.