Ατομική ψυχοθεραπεία – Η επίσκεψη στον ψυχολόγο

Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν την επίσκεψη στο ψυχολόγο ως κάτι που δεν χρειάζονται επειδή επικρατεί η άποψη ότι εκεί απευθύνονται οι «ψυχικά ασθενείς». Στην πραγματικότητα ισχύει κάτι πολύ διαφορετικό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που επισκέπτονται καθημερινά τους ψυχολόγους δεν πάσχουν απαραίτητα από κάποια ψυχική νόσο αλλά είναι άνθρωποι της «διπλανής πόρτας».

Καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στον ψυχολόγο είναι συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, ψυχοσωματικά προβλήματα, δυσκολία στη διαχείριση συναισθημάτων, ζητήματα που αφορούν στο γονικό ρόλο, θέματα που προκύπτουν από τις διαπροσωπικές σχέσεις (συντροφικές, επαγγελματικές, κοινωνικές).

Η θεραπευτική διαδικασία ξεκινάει με τη διερεύνηση του αιτήματος του θεραπευόμενου και τον καθορισμό των θεραπευτικών στόχων από κοινού με τον θεραπευτή. Ο θεραπευτής καθοδηγεί τον θεραπευόμενο στην θέαση και αποκρυπτογράφηση του βαθύτερου εαυτού του, τον βοηθά να ενισχύσει τις υγιείς πλευρές της προσωπικότητάς του, αλλά και να αντικαταστήσει δυσλειτουργικά κομμάτια και ρόλους με άλλα λειτουργικά, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της ψυχικής του ευημερίας. Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου, την οποία ο θεραπευτής αναλύει στο «εδώ και τώρα» συνυπολογίζοντας πάντα το ιστορικό του θεραπευόμενου. Έτσι χτίζεται από κοινού μια σχέση που μπορεί να αποτελέσει για το θεραπευόμενο ένα υγιές μοντέλο συσχέτισης, που θα μπορούσε να εφαρμόσει στις υπάρχουσες ή σε νέες σχέσεις.